Kampa' to bude?

Sbírka citátů...aneb vše, co se zde v průběhu času objevilo..."Každý překonávaný problém nás posiluje, obohacuje."
-- George Oshawa --

"Na zármutek není jeden lék. Může pomoci mnoho přísad - přátelství, práce, změna...
Ale všechny musí být rozpuštěny v čase."
-- Chuck Palahniuk --

"Smích a radost pomáhají člověku otevřít se světu a lidem."
-- autor neznámý --

"Protože trpělivost a tolerance vycházejí ze schopnosti být pevný a stálý a nenechat se pohltit nepříznivou situací, nemělo by se pohlížet na trpělivost či toleranci jako na známky slabosti nebo vzdávání se, ale spíše jako znak síly pocházející z hluboké schopnosti zůstat pevný.
Reagovat v obtížné situaci s trpělivostí a tolerancí, spíše než hněvem, vyžaduje aktivní kontrolu, která pochází ze silné a ovládnuté mysli."
-- Dalajláma --

"Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš.
Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
-- čínské přísloví --

"Když vidíš obra, podívej se, kde je slunce. Možná je to jen stín trpaslíka."
-- anonym --

"Rozhodnout se později neznamená rozhodnout se líp."
-- anonym --

"Humor je solí země. 
Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý."
-- Karel Čapek  --

"Žít dlouze je určeno pouze tomu, kdo umí stárnout."
-- čínské přísloví --


"Aby jste byli úspěšní a šťastní, musíte přemýšlet jen o věcech, po kterých toužíte. Současně je potřeba být natolik disciplinovanými, aby jste nemluvili a nemysleli na věci, které ve svém životě nechcete.  
Možná to zní jednoduše a jasně, ale mnohokrát je to to nejtěžší cvičení sebekontroly a sebeovládání."
-- Brian Tracy --

"Slova nic nepostaví, ale mohou toho hodně zbořit."
-- Mika Waltari --

"Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře."
-- Marcus Aurelius -- 

"Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte."
-- Elbert Hubbard -- 

"Lépe pykat za to, co jsme si užili, než litovat toho, co jsme propásli."
-- G. Boccaccio --  

"Šťasten není ten, kdo se druhým zdá být šťasten.
Šťasten je ten, kdo se sám
za šťastného pokládá."
-- Seneca --  

"Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší: 
budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci."
-- Jan Werich -- 

"Věci nejsou nikdy špatné. Záleží na způsobu, jak o nich přemýšlíš."
-- Epiktetos -- 

Když ti život podá citron, řekni:
"Jasně, mám rád citrony, a co tam máš ještě?"

-- G. B. Shaw
--


Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
-- české přísloví --

Na světě existuje jen jedno hrdinství: 
vidět svět takový, jaký je, a milovat ho.
-- Michelangelo -- 


Hluboká řeka se nezkalí, byl-li do ní byl hozen kámen. Stejně tak člověk.
Zlobí-li se pro urážky, není řekou, ale kaluží.
-- Avicenna --

To, čemu věříte, jsou zavazadla, která si nosíte ve svém životě s sebou.
Pravý mudrc nevěří raději ničemu, než v nějakou posvátnost veškerenstva. Žije ve spontánnosti energie. Nic neobhajuje, ani neodsuzuje. Jeho svět je věčný a nekonečný, ve všem vidí krásu a přijímá chování člověka se všemi jeho omezeními i boji.
Ale také ví, že bez zábran by žádné problémy neexistovaly.
-- Stuart Wilde --

„Neříkejte, že nemáte čas.
Každý den máte k dispozici přesně tolik hodin, kolik měli Michelangelo, Matka Tereza, Thomas Jefferson, Leonardo da Vinci nebo Albert Einstein.“
-- H. Jackson Brown --

"Odvážit se znamená na chvíli ztratit pevnou půdu pod nohama.
Neodvážit se znamená ztratit sám sebe.“
-- Soren Kierkegaard --

"Nejdříve vás ignorují,
pak se vám smějí,
pak s vámi bojují,
pak vyhrajete."
-- Mahátma Gándhí --

"Poklesnout není nezdar.
Nezdar je zůstat dole."
-- autor neznámý --

"Chudý není ten, kdo má málo; chudý je ten, kdo touží mít víc...
A pravá jistota netkví ve věcech, které kdo má, ale ve věcech, bez nichž se dovede obejít."
-- Og Mandino --

"Neptej se, co svět potřebuje. Ptej se sám sebe, čím ožíváš, a jdi a dělej to. Protože to, co svět potřebuje, jsou lidé, kteří jsou živí."
-- autor neznámý --

"Život je jako zrcadlo - usmívej se a bude nádherné, chmuř se a bude protivné."
-- Edwige Feuliere --

"Základní vlastností světa je jeho směšnost.
Na světě totiž nenajdete nic, co by nakonec nebylo k smíchu."
-- autor neznámý --

"Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat další."
-- William Shakespeare --

"Pravá odvaha není nepřítomnost strachu, ale jeho zvládnutí."
-- Mark Twain --
"Neslibuj, že vykonáš,
nehonos se, žes vykonal,
ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily."
-- Jan Amos Komenský --

"Mám-li si vybrat mezi dvěma zly, zvolím vždycky to, které jsem ještě nikdy nezkusil. "
-- Mae West--

"Dopřejte si okamžik klidu a pochopíte, jak pošetile jste pobíhali.
Naučte se být zticha a zjistíte, že jste příliš mluvili.
Buďte laskaví a uvědomíte si, že jste soudili druhé příliš příkře."
-- staré čínské přísloví --


„Změna je jako ráj - všichni si myslí, že je to výborný nápad, ale nikdo tam nechce jít první.“
-- Jeff Katzer --


"Stárnout neznamená dosahovat moudrosti.
Pokud jsi byl zamlada blázen a teď jsi zestárnul, pak jsi prostě starý blázen, to je vše."
-- OSHO v knize Zralost--

"Život není problém, který je třeba vyřešit, ale tajemství, které je třeba prožít."
-- autor neznámý --

"Tajemství štěstí není v tom, že děláme to, co máme rádi, ale že máme rádi to, co dělat musíme."
-- Sir James M.Barrie --

"Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc."  
-- Epiktetos --

„Uvědom si, nač myslíš.
Uvědom si, co jíš.

To jsou dvě nejdůležitější věci, které pro sebe v životě můžeš udělat.“
-- anonym --

„Nechť ten, který tvrdí, že něco nejde, nezdržuje toho, který to dělá.“
-- čínské přísloví --

Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.
-- Seneca --

Neuděláš-li si dnes čas na zdraví, uděláš si ho zítra na nemoc.
-- čínské přísloví --
Obavy a starosti nezbaví zítřek problémů, zato připraví dnešek o veškerou sílu.
-- autor neznámý --

"Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém." 
-- Konfucius --

"Nezapomeňte, že zemi těší cítit dotek vašich bosých nohou a vítr že si touží pohrávat s vašimi vlasy."
-- Chalíl Džibrán --

"Zařizujeme si budoucnost podle toho, co nám vyhovuje dnes, nevědouce, zdali nám to bude vyhovovat zítra; děláme si o sobě úsudek, jako bychom byli stále stejní, a přitom se každodenně měníme. Kdo ví, zdali budeme milovat, co milujeme, chtít, co chceme; zdali probíhající změny tělesné nezmění naši duši a zdali nenalezneme své neštěstí právě v tom, co si zařizujeme pro své štěstí."
-- J. J. Rousseau -- 


Nic se přece nemůže stát, kromě toho, co se stane mně samému. Všechno ostatní se snese.
-- Josef Škvorecký --

Když jste došli tak daleko, že už nemůžete udělat jediný krok, pak jste právě v polovině vzdálenosti, kterou jste schopni překonat.
-- grónské přísloví --

"Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtejí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi."
-- Lao-c´--

"Když se vydáš na cestu pomsty, vykopej dva hroby."
-- Konfucius --

"Lidské sny jsou to, co dělá lidem problémy. Když nebudete mít sny, nebudete mít problémy, protože budete brát prostě jen to, co je. Ale pak budete postrádat lásku, protože láska je nalézání svého snu v lidech, kteří jej nemají."
-- Andy Warhol --

„Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou.”
-- Mahátmá Gándhí --

„Život je vlastně docela jednoduchý a zkomplikuje se jen tím, že sami na jeho komplikovanosti trváme.”
-- Konfucius --

„Nic není totožné s něčím jiným.
Nikdo není totožný s někým jiným.”
-- Michio Kushi --

„Hledat štěstí vně sebe sama je jako čekat slunce v jeskyni obrácené na sever.”
-- tibetské přísloví --

 Jaký smysl má běh, pokud nejsme na správné cestě?”
-- německé přísloví --

Lidskou mysl nejvíce rozruší to, co není vidět.
-- Julius Caesar --

„V době setby uč se sám, sklizně čas – to druhé veď, v zimě radost je tvůj stan.
-- William Blake --

„To, jak žijeme teď, nás může stát celou naši budoucnost.”
-- Sogjal Rinpočhe --

„Nerozebírejte pořád, čeho všeho můžete jednou dosáhnout. Raději přemýšlejte, jak moc můžete milovat to, co právě teď děláte.“
-- Leo Babauta --
 

„Krása tkví v oku pozorovatele.“
-- William Shakespeare --
 

„Nikdo tu není kvůli tomu, aby splnil Tvůj sen.
Každý je tady od toho, aby naplnil svůj vlastní osud, svoji vlastní realitu.“
-- Osho --

„Oceán nepřepluješ, když nemáš odvahu ztratit břeh z dohledu.“
-- Kryštof Kolumbus --
 

 „Buďte, kým chcete být, a říkejte, co máte na srdci.
Těm, na kterých záleží, to nevadí.
A na těch, kterým to vadí, nezáleží.“
-- Theodor Seuss Geisel --

„Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku.
Září, protože nechtejí oslnit.
Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání.
Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech.
Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi."

-- Lao-c´--

„Využijte darů, které vám byly dány. Les by byl velmi tichý, kdyby zpívali jen ti ptáci, kteří zpívají nejlépe.“
-- Henry van Dyke --

„Překážky v nás vyburcují vlohy, které by v nás za příznivých okolností zůstaly dřímat.
-- Horatius --

„Čím míň materiálních věcí vlastníme, tím lehčeji, volněji a svobodněji se cítíme.
Čím déle zůstáváme na jednom místě, tím více věcí se kolem nás hromadí.
Z toho tedy vyplývá, že stěhování by vlastně mělo být radostným a osvobozujícím procesem.
A propos: kolik lidí, kteří milují stěhování, znáte?“
-- já --

„Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost.“
-- Dalajláma --

„Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života.“
-- Zdeněk Jirotka --

„Odevzdejte se svým neskrytějším strachům.
Ty pak ztratí všechnu sílu, obavy z volnosti zmizí a rozplynou se.
Jste svobodní.“
-- Jim Morrison--

„Mluvením rýži neuvaříš.“
-- staré čínské přísloví --

„Člověk opravdu vlastní jen ty věci, kterých je schopen se kdykoliv zříci. Ty ostatní vlastní jeho.
-- čínské přísloví --

„Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
-- Karel Čapek --

„Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách.

Myslete, chovejte se a mluvte negativně a Váš svět bude také negativní.
Myslete, chovejte se a mluvte s nadšením a budete se cítit šťastně.“
-- Michael LeBoeuf --


„Tak jako řeka se vrací do svého koryta, když člověk mění její směr, tak se i člověk, kterého se snaží jiní změnit, vrátí sám ke své povaze. Jen cesta, kterou si řeka vybrala sama, je ta správná.
-- autor neznámý --

Nepřekonatelné překážky si mnohdy vymýšlíme, abychom si omluvili, že nám chybí vůle.
-- F. X. Šalda --

„Nežeň se za minulostí a neztrácej se v budoucnosti.
Minulost už není.
Budoucnost ještě nepřišla.
Život je tady a teď.“
-- Buddha --Starý Indián vyprávěl o bitvě, která probíhá uvnitř každého člověka svému vnukovi.
Říkal: "Je to jako bitva mezi dvěma vlky. Jeden je hněv, závist, žárlivost, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost a namyšlenost.
Ten druhý je radost, klid, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, štědrost, věrnost, soucit a důvěra."
Vnuk se zeptal: "A který vlk vyhraje?"
Starý Indián odpověděl:
"Ten kterého krmíš."
-- indiánská --

Určité věci, určití lidé a určité situace nám přicházejí do života tak dlouho, dokud nesplní svůj cíl - naučit nás tomu, co v danou chvíli potřebujeme a máme znát.
-- Pema Chödröm --
(velmi volný překlad)

Rozumného osud vede, nerozumného vleče...
-- citát z filmu FATUM (režie Viliam Poltikovič) --


Dokonalý člověk užívá své mysli jako zrcadla.
Nic neuchopuje, nic neodmítá.
Přijímá, ale nedrží.

-- Čuang-c' --


Zdá se, že malé věci jsou nicotné, ale vyzařují pokoj. Jako luční květiny, které se jednotlivě zdají být bez vůně, ale všechny dohromady provoní celou louku.

-- G.Bernanos --


"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."
-- Osho --


"Šťastné okamžiky nám činí život radostným, ale nevedou k sebepoznání, růstu a svobodě.
Tuto výsadu mají jen věci, lidé a situace, které nám způsobují bolest."
-- Anthony de Mello --

„Proč lidé marní čas tím, že jsou smutní, když přece můžou být šťastní?“
-- Andy Warhol --


„Strašpytel se bojí dříve, než nebezpečí nastane; zbabělec v jeho průběhu a odvážný po jeho skončení.“
-- Jean Paul Richter --


„Nepřátelská osoba žije v nepřátelském světě.
Milující jedinec žije v milujícím světě.“
-- autor neznámý --

„Každý útok je voláním o pomoc.“
-- autor neznámý --